You are currently browsing the Videotorium site of the organization Hungarian Academy of Sciences. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Eötvös-koszorúk és tudományos díjak átadása

1782

Eötvös-koszorúk és tudományos díjak átadása


Eötvös József-koszorút vehetett át Fried István, az irodalomtudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Professor Emeritusa, Gallyas Ferenc, a biológiai tudományok doktora, a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Klinika Professor Emeritusa, Nagyné Szegvári Katalin, az állam- és jogtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Professor Emeritája, Nyíri András, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem Professor Emeritusa, Schneider Gyula, a kémiai tudomány doktora, a Szegedi Tudomány Egyetem Szerves Kémiai Tanszék, kutatóprofesszora, valamint Somorjai Endre, a fizikai tudomány doktora, az MTA Atommagkutató Intézet Professor Emeritusa és Szendrő Péter, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Szent István Egyetem, rector emeritusa, a Gépészmérnöki Kar Professor Emeritusa. 

Az MTA elnöke Szily Kálmán-díjat adományozott Bertók Krisztinának, az MTA Titkárság Szervezési és Területi Titkársága osztályvezetőjének. A Simonyi Károly Szakkuratórium díját Pálla Gabriella, a fizikai tudomány doktora, valamint Bokor József, az MTA rendes tagja vehette át. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma Wigner Jenő-díjat adományozott Keresztúri Andrásnak, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet Reaktoranalízis Laboratórium laboratóriumvezetőjének, és Lovas Istvánnak, az MTA rendes tagjának. 

A Richter Gedeon Részvénytársaság és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Bruckner Győző-díjat Kövér Katalin, a kémiai tudomány doktora vehette át. Hevesy György-díjban részesült Lévai Béla, a kémiai tudományok doktora, valamint Nagy Sándor, a kémiai tudományok kandidátusa. A Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV Zrt. kötelezettségvállalása mellett létrehozott Mikó Imre-díjat Sostarics György nyugalmazott egyetemi docens, Gábor Péter nyugalmazott egyetemi adjunktus és Harza Ferenc, a MÁV Tervező Intézeti osztályvezetője, mérnök tanácsos kapta. A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriuma a 2010. évi Vitális István tudományos díjat adományozta Alföldi Lászlónak, a földtudomány doktorának. Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban Apostol János, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Kéri György, a biológiai tudomány doktora, valamint Purnhauser László, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa részesült. A Pungor Ernő-díjat Ilisz István PhD vehette át.
(forrás: http://www.mta.hu/)

More Less


A Magyar Tudomány Ünnepe, Celebration of Hungarian Science 2010, Magyar Tudomány Ünnepe 2010, Plenáris előadások

József Pálinkás (lecturer)

28:17

3 November, 2010

Főosztály Kommunikációs

17 November, 2010

1782
<iframe width="480" height="385" src="//mta.videotorium.hu/en/embed/2238" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>