You are currently browsing the Videotorium site of the organization Hungarian Academy of Sciences. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A királynő és a szolgálóleány

1475

A királynő és a szolgálóleány


,,A matematika a tudományok királynője és szolgálóleánya." Mit jelentett ez az évezredek során, és mit jelent ma?  Lehetnek-e érvényesek ma is azok a paradigmák, amelyeket két és fél évezrede alakítottak ki az ókor nagyjai: Püthagorász, Thalész vagy Euklidész? Mi a matematika fejlődésének fő hajtóereje: belső logikája, vagy széleskörű alkalmazásai? Eszközöket alkot-e a matematikus, vagy a természet és gondolkodás meglévő törvényeit fedezi fel? Ezekre a kérdésekre régóta és sokan keresik a választ, és én sem tudok olyan feleletet adni, amit akárcsak a saját gondolkodásomban teljesnek tekintenék. Csak arra tudok vállalkozni, hogy a matematika alkalmazásainak és mai kihívásainak néhány példáján keresztül bemutassam, hogy milyen változatos a matematikai tevékenység: néha az alkalmazások adják a fő hajtóerőt, például a fizika a 17.-18- században, vagy az informatika az elmúlt évtizedekben. Néha belső logikája kényszeríti a matematikát olyan fejlődésre, ami aztán megdöbbentő módon készen áll a más tudományokban való alkalmazásokra, mint például Bolyai és Lobacsevszkij nem-euklidészi geometriája, ami a görbült terek Riemann-féle elméletén keresztül a relativitáselmélethez vezetett. Napjaink nagy kihívása a nagy rendszerek és hálózatok megértése, amiben a matematika sok, korábban távolinak tekintett ága kapcsolódik össze". (Lovász László)

More Less


A Magyar Tudomány Ünnepe, Celebration of Hungarian Science 2010, Magyar Tudomány Ünnepe 2010, Plenáris előadások

László Lovász (lecturer)

1:06:19

3 November, 2010

Főosztály Kommunikációs

17 November, 2010

1475
<iframe width="480" height="385" src="//mta.videotorium.hu/en/embed/2239" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>